WELKOM BIJ QUANTUM-TOUCH

REACTIES

ERVARINGEN

Na QT-workshop

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

 

Stichting Santerra

 

Quantum-Touch USA

 

Business Xposure

 

Vitality in Business

BOEK

LINKS

© STICHTING SANTERRA 2006 - 2010

Ervaringen van cursisten

UITLIJNEN VAN BOTTEN

Het uitlijnen van botten en wervels zodat ze weer in hun oorspronkelijke, bedoelde stand kunnen komen.

 

 

Deze röntgen foto's zijn van een jonge vrouw, die erg gestresst was op de dag waarop deze foto's genomen werden. Dr. Parr D.C. nam deze foto's en trok er de lijnen op die je ziet en mat het percentage scheefstand. Als je goed kijkt zul je zien dat het verschil vóór en na een Quantum-Touch behandeling duidelijk zichtbaar is.

 

 

Er is één ding waarin Quantum-Touch verschilt van vele andere technieken en dat is dat we het lichaam mee kunnen helpen om zich uit te lijnen en botten en wervels de kans te geven om hun oorspronkelijke, gewenste stand weer in te nemen. Voor alle duidelijkheid:

 

De behandelaar laat de botten en wervels niet bewegen; dit gebeurt door de zelfgenezingskracht en lichaamsintelligentie van de behandelde persoon zelf. Je leert dit al in de eerste helft van de Basic Workshop.

 

 

Waarom is het belangrijk dat botten en wervels bewegen en weer in hun oorspronkelijke stand komen?

 

Door scheefstand en subluxaties (ontwrichtingen) worden de meridianen en chakra's negatief beïnvloed en is de energie niet in staat om ongehinderd door het lichaam te stromen. Het lichaam verlangt er dus als het ware naar om weer goed "uitgelijnd" te zijn. Elke blokkade in welk deel van het lichaam dan ook staat optimale healing in de weg en de positieve levenskrachtenergie zal altijd proberen om al deze blokkades op te lossen.

Bij zwangere vrouwen zal de behandeling van scheefstand in de heupen er zeker toe bijdragen dat er een verminderde kans op complicaties bij de geboorte is.

 

 

Iedereen kan dit leren; het zijn meestal slechts kortdurende behande-lingen waarbij de behandelaar zijn of haar handen heel zacht op de te behandelen gebieden neerlegt. Binnen een paar minuten kan er een enorme verandering optreden. Vooral bij acute klachten werkt Quantum-Touch heel snel, maar ook bij oude, soms tientallen jaren geleden opgetreden kwetsuren en scheefstanden, kan Quantum-Touch voor enorme verlichting en herstel zorgen!

voor

na