WELKOM BIJ QUANTUM-TOUCH

REACTIES

ERVARINGEN

Na QT-workshop

INSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF

 

Stichting Santerra

 

Quantum-Touch USA

 

Business Xposure

 

Vitality in Business

BOEK

LINKS

© STICHTING SANTERRA 2006 - 2010

Ervaringen van cursisten

EFFECTEN VAN QUANTUM-TOUCH

Scoliose

Hier is het zichtbare bewijs hoe we kunnen veranderen door de kracht van de [...]

Kromme benen

Vijf minuten voor ik wilde beginnen met een Quantum-Touch lezing in Chicago's [...]

Pijn vermindering

Quantum-Touch voor-ziet in een snelle en diepgaande verminde-ring van pijn. [...]

Planten

Terri kreeg een prach-tige bos rozen op maandag. Op woensdag hadden we een [...]

Versnelling genezing

Het lichaam heeft een onvoorstelbare moge-lijkheid om zichzelf te genezen en [...]

Dieren

Dieren vinden het heer-lijk met Quantum-Touch te worden behandelt. Kort geleden is een [...]

Uitlijnen van botten

Deze röntgen foto's zijn van een jonge vrouw, die erg gestresst was op de dag waarop [...]

Verwondingen

Ontstekingen die ont-staan na verwondingen zijn snel te genezen.

Quantum-Touch [...]

Gebroken botten

Herstel van gedefor-meerde of gebroken botten. Dit fenomeen hebben we een  [...]

Babies

In deze goed gedocu-menteerde casus, gaat het over Teddy, een baby die 13 weken [...]

Scoliose
Versnelling Genezing
Uitlijnen van botten
Gebroken Botten
Kromme Benen
Behandeling van Planten
Verwondingen
Babies
Behandeling van Dieren
Vermindering van Pijn